19/10/2023 05:20
(Baohatinh.vn) - Gậy tông pha được xem là một trong các loại công cụ tự vệ thuần túy với công năng để đỡ, đánh và hóa giải đòn thế của đối phương. Cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh tập luyện công cụ này hằng ngày và sử dụng nó trong chiến đấu với tội phạm.
Anh Tấn - Đức Quang

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]