18/10/2019 05:29
(Baohatinh.vn) - Cầu Đò Bang bắc qua sông Đạo, được hoàn thành vào năm 1998, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân các xã Thạch Lạc, Thạch Trị, Tượng Sơn và một phần xã Thạch Hải (Thạch Hà - Hà Tĩnh). Tuy nhiên, sau hàng chục năm sử dụng, cây cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]