13/12/2019 08:18
(Baohatinh.vn) - Hệ lụy từ cọc điện làm bằng gỗ tạm bợ, đường dây điện rối bời, múi dây điện “trơ xương” nằm bên vệ đường ở tổ dân phố Tân Long, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã khiến một học sinh suýt bỏ mạng...
Anh Tấn – Thu Trang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]