26/06/2020 05:43
(Baohatinh.vn) - Hạn hán kéo dài làm cho giếng cạn, đồng khô ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân xã Điền Mỹ (Hương Khê – Hà Tĩnh).
Lê Tuấn - Hữu Trung

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]