24/09/2022 05:15
(Baohatinh.vn) - Từ năm 2021 đến nay, Quỹ Minh Đức (Formosa Hà Tĩnh) đã trao hàng trăm suất học bổng và tài trợ nhiều dự án để cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh với tổng giá trị gần 13 tỷ đồng, qua đó, giúp các em học sinh, sinh viên nghèo vươn tới ước mơ.
Lê Tuấn - Phúc Quang

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]