18/09/2020 05:08
(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2011 - 2020, công tác cải cách hành chính trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện. Đến nay, về cơ bản các nhiệm vụ của chương trình tổng thể đã hoàn thành và đạt mục tiêu đề ra.
Nam Giang – Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]