14/07/2021 20:56
(Baohatinh.vn) - Đây là một trong những mục tiêu của dự thảo Đề án Phát triển Chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.
Thanh Hoài – Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]