04/10/2021 05:16
(Baohatinh.vn) - Trước bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh đã chú trọng ứng dụng CNTT trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, tạo bước đệm để đẩy nhanh việc thực hiện chính quyền điện tử.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]