25/08/2022 15:05
(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã thảo luận, xem xét, thông qua 4 nghị quyết. Đây là những nội dung cụ thể hoá các quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của tỉnh, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Lê Tuấn - Thùy Dương

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]