10/09/2021 21:29
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương của Hà Tĩnh đôn đốc, hỗ trợ bà con thu hoạch những diện tích lúa hè thu còn lại; bố trí lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời, hiệu quả với mưa bão.
Lê Tuấn - Dương Chiến

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]