29/08/2019 05:31
(Baohatinh.vn) - Để có thể cập nhật yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, người dân Hà Tĩnh cần đăng ký tài khoản trước khi thực hiện các thao tác tiếp theo.
Sở Thông tin & Truyền thông

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]