08/12/2023 14:25
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Sau 2,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành; xem xét, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]