31/03/2022 05:24
(Baohatinh.vn) - Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 142 triệu USD. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tăng cường khả năng thoát nước, giảm thiểu ngập úng đô thị, đảm bảo kết nối TP Hà Tĩnh với các khu vực lân cận trong tỉnh.
Anh Tấn – Dương Chiến

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]