27/03/2021 08:45
(Baohatinh.vn) - Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã đa dạng các hình thức tuyên truyền xuống tận cơ sở theo hướng sinh động, cụ thể, kịp thời, hiệu quả.
Anh Tấn - Ngân Giang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]