31/07/2022 09:27
(Baohatinh.vn) - Công an Hà Tĩnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân, nhằm phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong cải cách hành chính.
Anh Tấn - Phúc Quang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]