24/06/2019 15:11
(Baohatinh.vn) - Theo báo cáo kết quả phúc tra của ngành chức năng Hà Tĩnh, so với cuối năm 2018, toàn tỉnh đã giảm 4.295 hộ nghèo, giảm 4.109 hộ cận nghèo.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]