28/04/2023 15:04
(Baohatinh.vn) - Tháng Nhân đạo 2023 với chủ để “Từ trái tim mỗi chúng ta - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” được triển khai đồng loạt tại các địa phương, đơn vị gắn với thực hiện phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.
Lê Tuấn - Kiều Minh

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]