04/11/2022 05:37
(Baohatinh.vn) - Hiện Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh mức lương cơ sở, tăng từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức. Trước thông tin này, nhiều người dân Hà Tĩnh đã bày tỏ sự đồng tình, mong muốn dự thảo sớm được thông qua.
Ngân Giang - Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]