31/12/2018 05:10
(Baohatinh.vn) - Năm 2018, mặc dù thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu đáng tự hào. Các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, QPAN tiếp tục giành nhiều kết quả nổi bật.
Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]