28/03/2019 15:06
(Baohatinh.vn) - Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TƯ, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, sáng 28/3, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018.
Lê Tuấn - Phúc Quang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]