10/07/2020 18:01
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị các cấp, ngành, toàn thể cán bộ, chiến sỹ LLVT và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]