28/05/2019 05:10
(Baohatinh.vn) - Hiện nay, Hà Tĩnh có 5.095 cán bộ, công chức cấp xã. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã nếu bố trí theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là 4.412 người, số dôi dư sau sắp xếp bộ máy là 683 người.
Anh Tấn – Phúc Quang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]