15/04/2022 19:44
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng nội dung, phát động phong trào thi đua với các chỉ tiêu cụ thể, hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra .
Anh Tấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]