22/03/2023 15:47
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt phải thể hiện ý chí, quyết tâm cao, tạo những đột phá mới về thu hút đầu tư, chăm lo hơn nữa công tác an sinh xã hội; quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Anh Tấn – Thùy Dương

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]