30/01/2019 22:13
(Baohatinh.vn) - Chủ trì hội nghị giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Ủy ban MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các đơn vị bám sát cơ sở, phản ánh đầy đủ tình hình từ cơ sở; tham gia xây dựng Đảng thông qua giám sát và phản biện các hoạt động của Đảng, của chính quyền...
Thu Hà - Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]