25/04/2022 12:45
(Baohatinh.vn) - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng đề nghị huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung, tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2023; phát triển kinh tế vùng đệm Khu Kinh tế Vũng Áng.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]