08/01/2023 15:38
(Baohatinh.vn) - Với thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi", ngày hội Chủ nhật đỏ lần thứ XV diễn ra tại Hà Tĩnh đã góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.
Ngân Giang - Le Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]