18/07/2019 05:27
(Baohatinh.vn) - "Chính sách là HĐND ban hành nhưng thực hiện là người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, HĐND tỉnh mong muốn người dân tiếp cận được chính sách và sử dụng chính sách có hiệu quả"... Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Lê Đình...
Nhóm PV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]