09/01/2020 05:22
(Baohatinh.vn) - Kết luận cuộc họp nghe báo cáo đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho rằng: Trong công tác cán bộ, cần xác định rõ quy hoạch phải gắn với đào tạo; chuẩn hóa cán bộ phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế theo đúng chức danh, vị trí.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]