17/07/2019 06:05
(Baohatinh.vn) - Hiện Hà Tĩnh đang tồn tại 16 cửa hàng xăng dầu không nằm trong quy hoạch đấu nối giao thông của Bộ Giao thông Vận tải. Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng đã trả lời vấn đề này như thế nào tại phiên chất vấn của HĐND tỉnh vào chiều 16/7?
Nhóm PV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]