15/12/2019 18:40
(Baohatinh.vn) - Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, ngày 15/12, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã thống nhất thông qua 23 nghị quyết (18 nghị quyết chuyên đề, 5 nghị quyết thường kỳ) nhằm kịp thời cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]