09/07/2020 13:37
(Baohatinh.vn) - Về nội dung các tờ trình, dự thảo trình kỳ họp, một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện như: tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020.
Nhóm PV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]