20/05/2021 05:44
(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động xây dựng phương án cụ thể, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu nhằm đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công.
Ngân Giang - Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]