06/07/2022 10:17
(Baohatinh.vn) - Theo Quyết định 398-QĐ/TU ngày 4/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Trương Mai Thủy - Trưởng phòng Chính trị - xã hội (Báo Hà Tĩnh) giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập với thời hạn 5 năm.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]