16/04/2021 19:49
(Baohatinh.vn) - Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải hứa sẽ nỗ lực cố gắng, học tập và kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc...
Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]