31/07/2020 19:37
(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020- 2025 xác định một số mục tiêu quan trọng như: thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/năm; xây dựng 5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu; 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...
Nhóm PV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]