08/12/2019 07:22
(Baohatinh.vn) - Thăm, làm việc tại huyện Đức Thọ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức Thọ sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, sớm hoàn thành sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính cấp xã, chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Anh Tấn – Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]