02/09/2020 05:32
Bản Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện bất hủ, kết tinh tất cả những tư tưởng vĩ đại về độc lập, tự do cho dân tộc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.
Theo VTV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]