28/08/2020 14:43
(Baohatinh.vn) - Trong 2 tháng (7 và 8), Hà Tĩnh đã thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch covid-19 vừa phát triển sản xuất đạt kết quả cao. Công tác phòng chống dịch được chủ động kiểm soát, sản xuất được thúc đẩy, đặc biệt nông nghiệp có khả năng được mùa.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]