20/06/2022 13:44
(Baohatinh.vn) - Cùng với sự trưởng thành của nền báo chí cách mạng Việt Nam, 97 năm qua, các thế hệ những người làm báo Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]