28/07/2019 16:15
(Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu mà Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn vừa đưa ra sau chuyến thị sát kiểm tra hiện tượng nguồn nước chuyển màu bất thường tại công trình thủy lợi Ngàn Trươi (Vũ Quang - Hà Tĩnh); đồng thời yêu cầu trong thời...
Thanh Hoài - Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]