28/09/2018 13:37
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có 16 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại III, 2 đô thị loại IV, 13 đô thị loại V. Nhìn chung, diện mạo các đô thị đã thay đổi, chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng quy mô đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.
Lê Tuấn - Thành Chung

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]