13/12/2019 05:15
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn lưu ý các địa phương của Hà Tĩnh không được chủ quan trong quá trình thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính; đặc biệt là sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Anh Tấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]