07/11/2020 05:03
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu, nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khắc phục hậu quả lũ lụt cần phân rõ từng nhóm giải pháp, nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm và rõ hơn về nguồn lực như ngân sách và các nguồn lực khác...
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]