18/03/2019 15:22
(Baohatinh.vn) - Phát huy kết quả nhiệm vụ KT-XH quý I, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường cải thiện môi trường đầu tư; tập trung nhiệm vụ sáp nhập xã, kiện toàn sắp xếp bộ máy sau sáp nhập ở một số đơn vị; chú trọng công tác đối thoại, tiếp dân; quyết liệt thu ngân sách...
Lê Tuấn - Thành Chung

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]