07/07/2020 05:20
(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả Hà Tĩnh đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 35. Hà Tĩnh phải làm sao để đại hội Đảng không chỉ là sự kiện chính trị của Đảng bộ tỉnh mà còn là ngày hội lớn của toàn dân.
Nhóm PV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]