05/07/2019 05:43
(Baohatinh.vn) - Với những kết quả KT-XH hiện tại, có thể khẳng định rằng, những lựa chọn phát triển của Hà Tĩnh đang được thực hiện hợp lý, có cơ sở và bước đầu mang lại niềm tin thắng lợi…
Lê Tuấn - Thành Chung

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]