26/12/2020 04:53
(Baohatinh.vn) - Kết luận cuộc họp triển khai các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương kịp thời triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách...
Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]