06/12/2020 13:06
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đây là kỳ họp cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành các nghị quyết của HĐND với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm đầu nhiệm kỳ 5 năm 2020 – 2025.
Nhóm PV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]