05/02/2021 05:40
(Baohatinh.vn) - Theo dự kiến, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của Hà Tĩnh được phân bổ 7 đại biểu; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 là 54.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]